Sparkin yhteisön jäsenet

Spark-yhteisön toimijat mahdollistavat yrittäjyyden ja opiskelun yhdistämisen. Yrittämisen opiskelija voi aloittaa harrastuspohjalla ala-asteikäisenä ja sitä on mahdollista jatkaa aina aikuisikään saakka oikeaan yritykseen Sparkin toimijoiden mahdollistamana.

Sparkin yrittäjyyspolut

Karelia-ammattikorkeakoulu on kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja yrittäjiä yhteensä 21 eri koulutusalalla. Laajasta tarjonnasta löytyy jokaiselle oma yrittäjyyspolku.

Karelia-ammattikorkeakoulu on kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja yrittäjiä yhteensä 21 eri koulutusalalla. Laajasta tarjonnasta löytyy jokaiselle oma yrittäjyyspolku.

Lue lisää

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. UEF on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. 

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. UEF on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. 

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. UEF on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. 

Lue lisää

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. UEF on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. 

UEFin tutkimus on useilla aloilla maailman kärkeä. Monialaisena yliopistona UEF kouluttaa osaajia yhteiskunnan eri sektoreille. UEF hakee ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyökumppanien kanssa yliopisto tuottaa uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita. 

Monialainen Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. 

Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat, laadukkaat oppimisprosessit ja opiskeluhyvinvointi ovat etusijalla. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät UEFista halutun opiskelupaikan. Valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

UEFilla on laajat kansainväliset suhteet ja verkostot. Tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihto on vilkasta. Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia on solmittu noin 100 ulkomaisen yliopiston kanssa. 

Itä-Suomen yliopisto tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina ja vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana. Yhteistyö tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa on tiivistä. UEF on avoimien innovaatioekosysteemien rakentaja ja edistää yritystoiminnan syntymistä erityisesti Itä-Suomessa. Tutkijat tuottavat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ja ovat mukana eri alojen työryhmissä. 

UEFin kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja henkilökuntaa on 2 500.  

Y-Akatemia toimii Karelia-ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristönä. Etsimme uutta tietoa ja luomme sellaista osaamista yhdessä, jota tulet tarvitsemaan yrittäjänä. Yhdessä oman tiimisi kanssa haastat itseäsi etsimään vain parasta. Se on mahdollista sinulle nyt!

Lue lisää

Y-Akatemiassa opiskelet noin 10-15 opiskelijan monialaisessa oppimistiimissä. Oman tiimin kanssa perustatte osuuskunnan, jota pyöritätte opintojen ajan.

Y-akatemia synnyttää rohkeita, ennakkoluulottomia, osaavia tiimiyrittäjiä. Ajattelemme yrittäjyyden kautta. Kaksi kertaa viikossa oppimistiimit istuvat yhteiseen dialogirinkiin ja harjoittelevat yhdessä oppimisen taitoa. Tiimityö on akatemian voima. Kaikki opittu jaetaan oman tiimin kesken. Kirjat ovat akatemialaisten opiskelun kulmakivi. Kirjoja luetaan paljon ja niistä kirjoitetaan essee jakaen näin tietoa muulle akatemialle.

Kaikki opittu viedään akatemiassa käytäntöön. Opiskelijat tekevät oikeita projekteja oikeille asiakkaille ja testaavat näin taitojaan sekä luovat arvokkaita kontakteja työmaailmaan.

Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää yritysideoita pienimuotoisesti ja helposti ilman turhaa byrokratiaa. Voit saada jopa 4000 € oman ideasi testaamiseen. 

Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää yritysideoita pienimuotoisesti ja helposti ilman turhaa byrokratiaa. Voit saada jopa 4000 € oman ideasi testaamiseen. 

Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää yritysideoita pienimuotoisesti ja helposti ilman turhaa byrokratiaa. Voit saada jopa 4000 € oman ideasi testaamiseen. 

Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää yritysideoita pienimuotoisesti ja helposti ilman turhaa byrokratiaa. Voit saada jopa 4000 € oman ideasi testaamiseen. 

Lue Lisää

Draft-ohjelma on käynnissä Karelia-Ammattikorkeakoulussa, Itä-Suomen yliopistossa, Riveriassa, Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä Savon ammattiopistossa. Draft-ohjelmaan valitut tiimit voivat saada 1000 euroa rahoitusta ensimmäisten 8 kuukauden aikana. Tiimillä on mahdollisuus saada lisärahoitusta 1000 euroa kerrallaan hakemalla Draft-ohjelman jatkokierroksille myöhempien Draft-hakujen yhteydessä. Jos alkuperäinen idea ei kanna, jäljellä olevaa rahoitusta on mahdollista käyttää tiimillä olevan vaihtoehtoisen idean kehittämiseen. 

Riveriassa yrittäjyyspolku on kaikilla opiskelijoilla vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja ja työskennellä yhdessä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa. ProRiveria on ammatillisen toisen asteen Riverian monialainen yrittäjyyden oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät toteuttamaan liikeideoitaan Vuosi Yrittäjänä-ohjelmassa tai toimien pedagogisessa osuuskunnassa.

Lue lisää
Voit suorittaa ammatillisia opintoja yrittäjämäisesti. ProRiveria on avoin kaikille Riverian opiskelijoille(perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).
Tiimioppimista hyödyntävä oppimisympäristö mahdollistaa erilaisten opiskelijoiden yksilölliset tavat oppia. Työskentelyssä toteutuu yksilöllinen oppiminen yhdessä tiimin kanssa. Tieto, opit ja kokemukset jaetaan kaikkien kesken. Opit yhteistyötaitoja ja yrittäjämäistä asennetta, mikä helpottaa työelämään siirtymistä ja mahdollisesti itsensä työllistämistä yrittäjänä.
Tiimipedagogiikassa vuorottelevat käytännön kokeilut ja kokemukset, joita saadaan oikeissa asiakasprojekteissa. Tämä lähtökohta oppimiselle synnyttää innostusta opittavaa asiaa ja oppimista kohtaan.
Kokemusten reflektointi dialogissa yhdessä oman tiimin ja valmentajan kanssa on keskeistä. Kokemuksista muotoutuu teorioita, jotka ohjaavat tekemistä. Myös oppien vieminen käytäntöön uusien kokeilujen kautta on keskeistä. Tiimissä työskentely parantaa itsetuntoa ja tuottaa mielihyvää enemmän kuin yksin työskentely. Tiimin jäsenten erilaisuus ja vahvuudet mahdollistavat asiakasprojektit, joita ei olisi yksin mahdollista tehdä.
Tiimi luo turvallisuutta, hyvinvointia ja hauskuutta oppimiseen

JoES eli Joensuu Entrepreneurship Society inspiroi opiskelijoita yrittäjyyteen. Järjestämme mm. Polku-yrittäjyysviikon, joka on suurin yrittäjyystapahtuma Itä-Suomessa. 

JoES eli Joensuu Entrepreneurship Society inspiroi opiskelijoita yrittäjyyteen. Järjestämme mm. Polku-yrittäjyysviikon, joka on suurin yrittäjyystapahtuma Itä-Suomessa. 

Lue lisää

Vuodesta 2013, Joensuu Entrepreneurship Society (JoES) on jakanut inspiraatiota yrittäjyyteen, auttanut verkostoitumaan ja tehnyt tapahtumia. Olemme aktiivinen opiskelijayhdistys, joka koostuu yrittäjyyshenkisistä tyypeistä. Haluamme kannustaa jokaista yrittämään uusia asioita ja kehittämään itseään. JoES on yksi SPARK-yhteisön perustajista, ja meidät löytää SPARKin vastaanotosta astuessasi sisään. 

POLKU on päätapahtumamme ja siihen osallistuu satoja opiskelijoita inspiroitumaan yrittäjyydestä. Se järjestetään vuosittain syyskuun viimeisellä viikolla, ja se on ilmainen opiskelijoille. Viikon aikana kävijä pääsee kuulemaan huippupuhujia ja osallistumaan workshoppeihin, oheisohjelmaan ja matchmakingiin muiden tulevaisuuden talenttien ja yrittäjien kanssa. 

Liity JoES Teamiin jos haluat olla osa yhteisöä! Liittymällä pääset tekemään asioita ja tapahtumia kanssamme – eritoten kehittäen itseäsi. JoES Teamin jäsenet saavat pääsyn tiloihimme Tiedepuiston SPARK-yhteisössä. Jäsenyys on loistava mahdollisuus löytää muita samanhenkisiä tyyppejä ja luoda uusia ystävyyssuhteita. Tiimiläisyys on myös hyvä mahdollisuus päästä JoESin hallitukseen, joka johtaa yhdistyksen toimintaa. Kysy lisää hallituksen jäseniltä! Jäsenyys on 100% maksuton, joten mitä odotat? Liity nyt!

EPIC-projekti tuo opiskelijat, paikalliset yritykset ja kansainväliset yhteisöt yhteen ratkomaan globaaleja haasteita. Projektin sydämessä on avaruusaiheinen Epic Challenge -innovaatiokurssi. 

EPIC-projekti tuo opiskelijat, paikalliset yritykset ja kansainväliset yhteisöt yhteen ratkomaan globaaleja haasteita. Projektin sydämessä on avaruusaiheinen Epic Challenge -innovaatiokurssi. 

EPIC-projekti tuo opiskelijat, paikalliset yritykset ja kansainväliset yhteisöt yhteen ratkomaan globaaleja haasteita. Projektin sydämessä on avaruusaiheinen Epic Challenge -innovaatiokurssi. 

Lue lisää

EPIC-projektin (Early-Stage Platform for Innovation Challenges) tavoitteena on luoda laaja-alainen innovaatioalusta pk-yrityksille, alueellisille tutkimusryhmille ja kansainvälisille yhteisöille, kuten avaruusjärjestöille, ja yhdessä kehittää ratkaisuja monitahoisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Projekti pyrkii synnyttämään uusia tuotteita, palveluita ja liikeideamahdollisuuksia, jotka vahvistavat alueellista taloutta ja sen merkitystä kansainvälisillä markkinoilla. Alustaa kehitetään vuonna 2015 Joensuussa alkaneen Epic Challenge –kurssin pohjalta. 

EPIC-projekti tähtää laajempaan pk-yritysten osallistuttamiseen ja skaalautuvan innovaatioalustan kehittämiseen. Projektissa luodaan vuosittain kymmeniä teknologiapilotteja, joista parhaita voidaan kehittää kaupallisiksi tuotteiksi, spin-off projekteiksi tai tutkimusaiheiksi korkeakouluissa. Mukana olevat pk-yritykset liittyvät monikansalliseen opiskelijoiden ja tutkijoiden verkostoon ja samalla pääsevät seuraamaan mahdollisten ratkaisujen syntymistä kohtaamiinsa ongelmiin. Tulevaisuudessa alustalle on tavoitteena houkutella lisää suuria kansainvälisiä toimijoita, jotka voivat esittää uusia haasteita ratkottaviksi opiskelijoille ympäri maailmaa. EPIC-projekti koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat haasteen määrittelyEpic Challenge –koulutusohjelma ja kaupallistaminen. 

EPIC-projektin sydän on Epic Challenge –koulutusohjelmaEpic Challenge -kursseilla opiskelijat oppivat ratkomaan monitahoisia ongelmia hyödyntämällä entisen NASAn astronautin, Dr. Charles Camardan, kehittämää innovaatiometodia. Kursseilla opetetaan ongelmanratkaisu- ja tuotekehitystaitoja ja rakennetaan prototyyppejä. Taitoja sovelletaan Marsin asuttamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseenOpiskelijat työskentelevät tiimeissä 2-6 kuukautta ja tekevät yhteistyötä asiantuntijoiden ja paikallisten yritysten kanssaEpic-tiimeistä pyritään luomaan mahdollisimman monipuolisia erilaisia koulutustaustoja ja -tasoja sekoittamalla. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomessa yli 300 opiskelijaa on suorittanut Epic Challenge –kurssin. 

Kasvata innovatiivisia ideoita, yrityksesi liiketoimintaa tai pääomaa Joensuun seudulla! Business Joensuu tarjoaa palvelut yrityksille, yrittäjille ja sijoittajille. Meiltä saat vankkaa osaamista sekä tietoa verkostoista, olosuhteista ja mahdollisuuksista.

Lue lisää

Autamme asiakkaitamme investoinneisssa ja sijoittumisessa Joensuun alueelle, yritysten käynnistämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Lisäksi tarjoamme Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita, joita hyödyntää päivittäin 130 organisaatiota ja 1500 ihmistä. Tuotamme myös toimintaympäristön kehityspalveluita, jotka luovat yrityksille parhaat edellytykset toimia.

Liiketoimintaympäristö kehittyy ja tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä, rohkeutta ja ammattitaitoa. Ketterimmät ja osaavimmat menestyvät – tieto ja osaaminen lisääntyvät jakamalla.

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai tiimissä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yrityksen pyörittäminen kehittää yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja hauskalla ja käytännönläheisellä tavalla. 

Lue lisää

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojenosaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman teoriatieto kytkeytyy käytäntöön aitojen tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen.

Ohjelma tarjoaa ammatillisen koulutuksen opettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää mm. kilpailuja, kansallisen opettajaverkoston ja Twid -oppimisympäristön.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu ammatillisen koulutuksen perusteiden oppimistavoitteet. Ohjelma on erinomainen työkalu yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen -tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijat oppivat tekemällä oikeita asioita osana omaa yritystä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön  yrittäjyyslinjauksissa yhdeksi parhaimmista mahdollisuuksista toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella.

Vuosi Yrittäjänä ohjelmassa Opiskelija

 

  1. tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  2. kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
  3. rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
  4. tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
  5. osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
  6. osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
  7. osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
  8. ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Suomen Yrittäjät on Suomen suurin valtakunnallinen palvelu- ja tukiorganisaatio pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden omistajille, joita meillä jäsenenä on yhteensä yli 115 000. Työskentelemme päivittäin tukeaksemme vapaata yrittäjyyttä ja yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa – myös täällä Pohjois-Karjalassa. 

Lue lisää

 Suomen Yrittäjät on Suomen suurin valtakunnallinen palvelu- ja tukiorganisaatio pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden omistajille. Suomen suurimpana organisaationa meillä on jäsenyrityksiä yli 115 000. Työskentelemme päivittäin tukeaksemme vapaata yrittäjyyttä ja yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa.

Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut.

Suomalaiset yrittäjät ovat pitäneet aina tärkeänä, että heillä on yhteinen vaikuttamiskanava päätöksentekoon. Vuodesta 1996 toimineella Suomen Yrittäjillä on nuoresta iästä huolimatta takanaan pitkä, yli 110-vuotinen historia aikaisempien yrittäjäjärjestöjen myötä.

Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on, että Suomesta tulee paras paikka yrittää. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat sen määrittelemät arvot: rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä.

Meillä Pohjois-Karjalan Yrittäjillä on maakunnassa samat tehtävät ja tavoitteet kuin pääorganisaatiolla. Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on maakunnan pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien järjestö. Toimimme edunvalvojana ja vaikuttajana parantaen pk-yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden mukaan pk-yrittäjien äänen. Työhömme kuuluu myös rooli yrittäjiä ja sidosryhmiä yhdistävänä foorumina.

Yrittäjäjärjestö toimii kolmiportaisesti. Jäsen kuuluu omaan paikallisyhdistykseensä, mutta saa yhdellä jäsenmaksulla koko järjestöketjun edut. Kattojärjestö Suomen Yrittäjät ajaa yrittäjien etuja mm. maan hallituksen, eduskunnan ja keskeisten etujärjestöjen suuntaan sekä Euroopan Unionissa. Paikallisyhdistykset vaikuttavat kunnalliseen ja seudulliseen päätöksentekoon elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Jäsenenä:

• Pääset vaikuttamaan yrittäjien etuihin ja ympäristöön

• Saat ilmaisia yritysneuvojia ja juridisia palveluita
• Sinun tulee olla osa Suomen suurinta yrittäjäverkostoa
• Saat lukuisia jäsenetuja – paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia
• Saat materiaalipankin käyttöösi – ilmaisia yrityssopimuksia, yrittämisen asiakirjoja yms.
• Osallistut ilmaisiin tapahtumiin, webinaareihin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin

• Pysyt ajan tasalla yrittäjäskenestä